Cykler / Bicycles - preview (4 of 42)
image/_cykeldaek-71.jpg
cykeldaek-71.jpg
image/_cykeldaek-72.jpg
cykeldaek-72.jpg
image/_cykelferie-01.jpg
cykelferie-01.jpg
image/_cykelferie-02.jpg
cykelferie-02.jpg
image/_cykelferie-0509.jpg
cykelferie-0509.jpg
image/_cykelferie-0510.jpg
cykelferie-0510.jpg
image/_cykelferie-0511.jpg
cykelferie-0511.jpg
image/_cykelferie-0560.jpg
cykelferie-0560.jpg
image/_cykelferie-0561.jpg
cykelferie-0561.jpg
image/_cykelferie-0562.jpg
cykelferie-0562.jpg
image/_cykelferie-0779.jpg
cykelferie-0779.jpg
image/_cykelferie-0891.jpg
cykelferie-0891.jpg
image/_cykelferie-0893.jpg
cykelferie-0893.jpg
image/_cykelferie-0895.jpg
cykelferie-0895.jpg
image/_cykelferie-0901.jpg
cykelferie-0901.jpg
image/_cykelferie-1023.jpg
cykelferie-1023.jpg
image/_cykelferie-1024.jpg
cykelferie-1024.jpg
image/_cykelferie-125.jpg
cykelferie-125.jpg
image/_cykelferie-126.jpg
cykelferie-126.jpg
image/_cykelferie-128.jpg
cykelferie-128.jpg

<< previous / next >>
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|
Index / Home

En rigtig god idé, som er til gavn for cyklisterne

DSB har hen over de sidste 10 år etableret cykelparkeringsanlæg ved et stort antal stationer, hvor pendlerne kan låse deres cykler inde i nogle bure, hvortil der kun er adgang med et nøglekort.

De aflåste cykelparkeringsanlæg er en helt fantastisk løsning, der er til gavn for alle de pendlere, som er afhængige af, at de kan cykle mellem deres hjem og en station, eller mellem en station og deres arbejdsplads, da der ikke er en brugbar offentlig transport på de givne strækninger.

DSB har ind til videre etableret aflåste cykelparkeringsanlæg ved 50 S-togs stationer og ved 41 fjern- og regionaltogsstationer, og iflg. DSB så bliver systemet løbende udbygget, og den endelige plan er, at der på lang sigt skal være aflåste cykelparkeringsanlæg ved alle stationer.

Det koster p.t. 225 kroner om året at købe et nøglekort til DSB's aflåste cykelparkeringsanlæg, men det er en god investering for cyklisterne, de aflåste cykelbure giver nemlig en rimelig god beskyttelse mod brugstyverier og hærværk, derfor er det også en positiv gevinst for forsikringsselskaberne, det er jo typisk dem med de nyeste og dyreste cykler, der er mest udsat for tyverier, og som derfor vælger at bruge de aflåste cykelparkeringsanlæg.

Hvert cykelbur kan typisk rumme 35 cykler, og bedømt ud fra mine observationer, så er der altid godt fyldt op i de aflåste cykelbure, så belægningen ligger nok på et sted mellem 80 og 100 procent. Og merudgiften for DSB er i mange tilfælde kun en låge med en kortlås, for DSB vil jo under alle omstændigheder skulle etablere de nødvendige cykelparkeringsanlæg. Derfor er der heller ikke noget som tyder på, at det er en dårlig forretning for DSB, at drive de aflåste cykelparkeringsanlæg.

Men det bedste er nok, at de aflåste cykelparkeringsanlæg er en rigtig god investering for hele samfundet, de er nemlig ikke ret dyre at etablere, og når der er flere som tilvælger en daglig cykeltur i forbindelse med pendling til og fra arbejde, så bliver der sparet masser af CO2, og der er også en række helbredsmæssige gevinster ved den motion, som de daglige cykelture giver.

Derfor er det også meget mærkeligt, der slet ikke er nogen som har tænkt på, at der er et tilsvarende behov for aflåste cykelparkeringsanlæg ved nogle af S-bussernes og de regionale busruters stoppesteder, mange af disse busstoppesteder fungerer netop som opsamlingssteder for pendlere der bor i oplandet, og som typisk cykler 2-3-4 km til busstoppestedet.

Der er også en del af S-bussernes og de regionale busruters stoppesteder, som er placeret i udkanten af store erhvervs og industriområder, og derfor er der pendlere som vælger, at have en cykel stående ved disse stoppesteder, så de kan cykle de sidste par kilometer til og fra arbejdspladsen. Og problemerne med hærværk og brugstyverier af de cykler, som er parkeret ved busstoppestederne er lige så nærværende, som det er i forhold til de cykler, der er parkeret ved DSB's togstationer.

Men hvordan kommer vi videre, skal vi bare fortælle busselskaberne, at de både kan få en merindtægt og nogle mere tilfredse kunder, hvis de etablerer nogle aflåste cykelparkeringsanlæg ved udvalgte busstoppesteder, eller skal der lægges et pres på trafikministeren, hvor han opfordres til, at lave noget lovgivning, som tvinger kommunerne eller busselskaberne til at etablere aflåste cykelparkeringsanlæg ved de mest benyttede busstoppesteder.

© februar 2015 - Niels Riis Ebbesen